Folkeskoleelever giver input til Herning Kommunes klimaplan