Folkeskoleelever giver input til Herning Kommunes klimaplan

18. marts 2022

Hvordan ser verden og dit liv ud, når du vågner en tilfældig morgen i år 2050?  

Det spørgsmål arbejder en gruppe folkeskoleelever fra Herning Kommune på at besvare sammen med kommunens embedsfolk. Input fra eleverne er vigtige i forhold til kommunens klimaarbejde.

Herning Kommune er i gang med at udarbejde en lokal klimaplan, som skal danne grundlag for en række initiativer og tiltag, der skal bevirke at Herning Kommune i år 2050 er et geografisk klimaneutralt område. Og til det arbejde er der brug for idéer og input fra både borgere, virksomheder og organisationer i kommunen.

Eleverne, som i denne uge var indbudt til en klima-workshop sammen med kommunens folk, sidder i Fælles Elevråd i Herning Kommune. De kommer fra skoler i hele kommunen, og for eleverne er dialogen om klimaudfordringen ikke fremmed.

- Klima er noget, som ungdommen går rigtig meget op i, og jeg er rigtig glad for, at man kan se, at der sker noget med klimaarbejdet. Jeg synes det er helt vildt fedt, at vi bliver hørt på, fordi det er os, der skal arve verden. Vi står tilbage med det, som vi bliver efterladt med. Så jeg synes det er fedt, at der bliver lyttet til os, og ikke mindst også at vi bliver taget seriøst, siger 16-årige Mads Jeppesen fra Brændgårdskolen.

- Jeg synes, det er godt, at det er os unge, der skal være med til at snakke om det her, fordi det gør også, at vi føler, at vi er en del af det, supplerer 15-årige Elisabeth Ane Lindvig, der også går på Brændgårdskolen.

Eleverne i Fælles Elevråd kommer fra alle overbygningsskolerne i Herning Kommune, og de går i henholdsvis 7., 8. og 9. klasse.

- Jeg er vildt imponeret over de tanker og idéer, som de unge kommer med. De forstår vigtigheden af klimahandling både globalt, men også helt lokalt inden for kommunens rammer, siger Mette Damkær fra Herning Kommune, som er projektleder for kommunens arbejde med klimaplanen, der skal være færdig til oktober 2022.

Allerede nu er der kommet flere gode idéer til initiativer fra eleverne, siger projektlederen.

- Det er tydeligt, at de gerne vil involveres, og at de gerne vil bidrage. Der er allerede gode input herfra, som vi vil tage med i klimaarbejdet og præsentere for byrådet i Herning Kommune. Det er helt afgørende for arbejdet med vores klimaplan, at vi får en masse input fra borgere og virksomheder. Vi skal findes fælles løsninger på klimaudfordringen – også her lokalt, siger projektlederen fra Herning Kommune.

Bæredygtig Herning dannede rammer om klima-workshoppen med Herning Kommune og det Fælles Elevråd.

Har du også lyst til at deltage i klimaarbejdet?

Sæt kryds i kalenderen den 20. april, hvor Herning Kommune i samarbejde med Herning Bibliotekerne inviterer alle interesserede borgere til Verdensmålscafé. Her vil der være fokus på forskellige aspekter af klimaudfordringen. Følg med på bibliotekets hjemmeside, hvor mere information vil følge.

Du kan også sende os input allerede nu i en mail på klima@herning.dk.

FAKTABOKS

Herning Kommune udarbejder i samarbejde med lokale aktører en lokal klimahandlingsplan, som viser vejen til at blive et klimaneutralt område i senest år 2050. Det sker som led i det nationale klimapartnerskab kaldt DK2020.

Læs mere om klimaplanen her.

Kontaktinfo

Rådhuset
Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96 28 28 28
Mail: kommunen@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.